הדרך להימנע מכתבי אישום: משא ומתן מול המשטרה והפרקליטות

אנשים רבים במדינת ישראל מוצאים עצמם לא פעם מסובכים בפלילים, והדרך לכתב אישום העלול לפגוע בשמם הטוב, בפרנסתם ואף בחירותם הינה קצרה. בהתחשב באחוז ההרשעות הגבוה, העומד על יותר מ-90%, מדובר במכה אישית של ממש, במיוחד עבור אנשים נורמטיביים שהפשיעה אינה חלק מחייהם. עו"ד עמיחי ימין מסביר כיצד ניתן להימנע מהגשת כתב על ידי משא ומתן מול המשטרה והפרקליטות

אנשים נורמטיביים רבים במדינת ישראל מוצאים עצמם לא פעם מול מציאות בלתי מוכרת, מאיימת ומפחידה, שבה עלול להיות מוגש נגדם כתב אישום פלילי, בגין מעשה פשע המיוחס להם או הסתבכות פלילית בה הם מעורבים.

למעלה משני מיליון אזרחים במדינת ישראל הינם בעלי רישום פלילי כזה או אחר, כלומר אזרחים רבים עמדו לפחות פעם אחת בחייהם במרכזה של חקירה פלילית כזו או אחרת.

חקירות פליליות כאלו יכולות במהירות ובקלות להתגלגל לכדי הגשת כתב אישום פלילי כנגד החשוד, מה שעלול לפגוע בשמו הטוב, בפרנסתו ואף בחירותו, אם התביעה תדרוש עונש מאסר כנגד הנאשם.

בהתחשב בעובדה כי אחוז ההרשעות בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי, העומד על למעלה מ-90%, הגשת כתב אישום הינה חדשות רעות מאוד מבחינת רוב הנאשמים, ובמיוחד עבור אלו הנורמטיביים וחסרי העבר הפלילי.

אם הסתבכת בפלילים או בחקירה פלילית, מה יש לעשות כדי להימנע מהגשת כתב אישום?

משא ומתן מול היחידה החוקרת

השלב הראשון בכל חקירה פלילית מתנהל לרוב במשטרת ישראל אולם ישנם גופים נוספים המוסמכים לנהל חקירות. היחידה החוקרת היא זו שחוקרת ומתשאלת עדים וחשודים, היא זו שגם עוצרת חשודים, כמובן בפיקוח בית המשפט.

לעובדה זו יש חשיבות כפולה: ראשית, היחידה החוקרת היא זו שמחזיקה בראיות שהצטברו כנגדך ובעובדות המקרה; שנית, היא זו שמגישה את חומר הראיות ואת המלצותיה לפרקליטות, לצורך החלטה באם להגיש כתב אישום.

במילים אחרות, ניתן לעצור את הגשת כתב האישום עוד בשלב המקדמי שלו, כלומר כשתיק החקירה עדיין בידי היחידה החוקרת

על מנת לצייד את עורך הדין הפלילי מטעמך בכלים חזקים לסגירת התיק ולאי-הגשת כתב אישום כבר בשלב החקירתי, עליך לדעת את זכויותיך בחקירה ולממש אותן באופן מקסימלי: להיוועץ בעורך דין לפני או במהלך חקירה ההופכת לחקירה באזהרה, לשמור כשצריך על זכות השתיקה, או לתת גרסה במשטרה התואמת את האסטרטגיה המשפטית הנכונה שקיבלת מעורך דינך.

המשא ומתן מול היחידה החוקרת לא יתנהל בדרך כלל בינך לבין החוקרים, אלא בין עורך דין פלילי מנוסה לבין קצין החקירות הרלוונטי. במשא ומתן זה יעלו טיעונים על חוזק הראיות, היעדר העבר הפלילי של החשוד, גרסתו באם ניתנה, ראיות תומכות בגרסת החשוד ועוד.

היחידה החוקרת שוקלת את משקל הגרסאות והראיות שבידה. תפקידו של עורך הדין הפלילי המבצע משא ומתן מול היחידה החוקרת הוא לחזק את עוצמת הראיות המזכות את החשוד ולערער בעיני החוקרים את עוצמת הראיות המפלילות, כך שבסופו של דבר התיק ייסגר כבר בשלב החקירתי.

גם לעבר הפלילי של החשוד ולסוג העבירה המיוחסת לו יש חשיבות. במקרים מסוימים, במיוחד בעבירות קלות יחסית ובלתי מסוכנות לציבור, גם אם ברור שהעבירות הללו בוצעו על ידי החשוד, בהינתן שהוא ללא עבר פלילי – ניתן לשכנע את המשטרה לסגור את התיק ללא הגשת כתב אישום.

משא ומתן מול הפרקליטות וגופי התביעה השונים

לפעמים משא ומתן מול היחידה החוקרת לא מספיק על מנת למנוע כתב אישום, וההחלטה הסופית עוברת לידי הפרקליטות/גופי התביעה השונים במחוז הרלוונטי לביצוע העבירה.

גם כאן, יש מקום למשא ומתן נרחב מול הרשות התובעת, המביא בחשבון את עוצמת הראיות, סיכויי ההרשעה, קו ההגנה של החשוד וסוג העבירה המיוחסת לו.

עורך דין פלילי מנוסה, המכיר את רשויות התביעה השונות ונציגיהם במחוזות השונים, יכול לשכנע במקרים רבים את פרקליטי המחוזות והמשנים שלהם שלא להגיש כתב אישום כנגד חשוד, בשל מכלול נסיבות המורידות את סיכויי ההרשעה, הצגת ראיות נוספות שלא הוצגו במשטרה, עברו הפלילי של החשוד וסוג העבירות המיוחסות לו.

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982

סעיף 60 א לחוק סדר הדין הפלילי מחייב  את רשות התביעה אליה הועבר חומר החקירה להודיע לחשוד שכנגדו יש כוונה להגיש כתב אישום בגין ביצוע עבירה מסוג פשע , לעדכן אותו כי עומדת לו הזכות לקיים שימוע שבמהלכו ינסה להביא לביטול הגשת כתב האישום, חשוב לציין כי לאותו חשוד קמה הזכות להיות מיוצג בהליך השימוע על ידי עורך דין. המלצתו של עורך דין עמיחי ימין היא לא לוותר על זכות זו ולהיות  מיוצג על ידי עורך דין פלילי מנוסה בזמן השימוע אשר יכול ויביא לביטול הגשת כתב האישום.

משא ומתן מול רשויות התביעה יכול להתנהל גם לאחר הגשת כתב אישום, על מנת להגיע להסכמות כדוגמת הסדרי טיעון והסכמות אחרות. עורך דין פלילי מנוסה יודע איך ומתי לבצע משא ומתן שכזה, היכול להביא להפחתת חומרה בעבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום ואף לביטולו של כתב האישום.

עו"ד עמיחי ימין הינו עורך דין פלילי מנוסה, אשר מאחוריו ימים רבים של מו"מ חכם ויצירתי מול הפרקליטות, שהביא במקרים רבים למניעת הגשתו של כתב אישום ולביטולו.
חקירה פלילית
עו"ד עמיחי ימין